ค้นหา อาหารเสริม สุขภาพ

 
 
ตัวสารสำคัญ 


 

 
กลุ่มผลิตภัณฑ์  


 

 
Shop by brand  


 

 
บทความเกี่ยวกับ สุขภาพ


 

 
    บำรุง สุขภาพ ชาย

    ควบคุมน้ำหนัก

    ความสวยความงาม

    ไขมันและหลอดเลือด

    อาหารเสริม สุขภาพ

    เบาหวานและน้ำตาลในเลือด

    โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ

    กระดูกและข้อ

    บำรุง สุขภาพ หญิง

 

 

 
 ชื่อผู้ใช้   :
 รหัสผ่าน :
 
  •  ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ ! 
  •  ลืมรหัสผ่าน

ระบบช่วยเหลือจาก HealthDD

 

CAREER OPPORTUNITIES

 

HealthDD.com เป็นเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพให้กับประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะ ในหลากหลายประเภท ทั้ง อาหารเสริม วิตามิน สมุนไพร หนังสือ ซีดี อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ และอีกมากมายให้คุณสามารถเลือกสรร ในราคาลดพิเศษ ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยวิธีการสั่งซื้อที่สะดวกสบาย ประหยัดเวลาอันมีค่า และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่องและมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตไปพร้อม กับบริษัทฯ เพื่อมาร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ในหลายตำแหน่งดังนี้ :

 

Customer Service Staff (Full Time / Part Time)

Web Graphic Designer (Full Time)

Administrator / Secretary (Full Time)

Computer Engineer/Programmer (Full Time)

Product Database Staff (Part Time / Full Time)

Product Management Trainee (Full Time)

 

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

- Download ใบสมัคร ได้ที่นี่ http://www.healthdd.com/recruit/applyform.doc  กรอกใบสมัคร แล้วส่งอีเมล์มาที่ info@healthdd.com

- ส่ง จดหมาย พร้อม resume มาที่ : HealthDD.com
59 หมู่ 11 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10170

- เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ ติดต่อคุณเมษ์สิรี (กรุณาโทรนัดล่วงหน้า) โทร : 0-2864-8775-6

 

 

Customer Service Staff (Full Time / Part Time)

คุณสมบัติพื้นฐานผู้เข้าสมัคร

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี (สำหรับตำแหน่ง Full Time) และผู้ที่กำลังศึกษาขั้นต่ำ ปวส. หรือเทียบเท่า รวมถึงนักศึกษาภาคค่ำ หรือเสาร์-อาทิตย์ (สำหรับตำแหน่ง Part Time) ในสาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, ประชาสัมพันธ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Internet ได้

- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น สนใจและตั้งใจที่จะทำงาน

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้

- มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

- สามารถทำงานในช่วงเวลา 9.00-18.00 น. วันจันทร์ถึงเสาร์ได้ (ผู้มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรือ call center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)***

 

 

Web Graphic Designer (Full Time)

คุณสมบัติพื้นฐานผู้เข้าสมัคร

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ในสาขา Computer Graphic หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

- สามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Abode Photoshop, Macromedia Dreamweaver, Macromedia Flash ได้เป็นอย่างดี และ ถ้าสามารถใช้โปรแกรมอื่นๆได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ***

- มีพื้นฐานทางด้าน HTML จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ***

- มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษดี

- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้

 

 

Administrator / Secretary (Full Time)

คุณสมบัติพื้นฐานผู้เข้าสมัคร

- จบการศึกษาขั้นต่ำในระดับ ปวส. ด้านเลขานุการหรือการบริหารงานสำนักงาน หรือที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการ

- อายุไม่เกิน 26 ปี

- สามารถใช้งาน Microsoft Word, Excel และ PowerPoint ได้

- สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้

- สามารถจัดลำดับงานของตนให้เป็นระบบ

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

Computer Engineer/Programmer (Full Time)

คุณสมบัติพื้นฐานผู้เข้าสมัคร

- อายุไม่เกิน 28 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โทในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิศวฯคอมพิวเตอร์

- เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป

- มีความรู้ทางด้าน html,php, asp, asp.net, javascript, SQL, MySQL และ network

- มีประสบการณ์ การทำ Web Application

- สามารถใช้ Windows 2000 Server, Microsoft SQL Server จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ***

- มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษดี

- มีความคิดสร้างสรรค์ มั่นใจในตนเอง

- สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- หากมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ***

 

 

Product Database Staff (Part Time / Full Time)

คุณสมบัติพื้นฐานผู้เข้าสมัคร

- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- พนักงาน Part Time ต้องสามารถเข้าทำงานได้มากกว่า 3 วันใน 1 สัปดาห์ (จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.)

- มีความละเอียดรอบคอบ มั่นใจในตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ และมีความตั้งใจในการทำงาน

- มีทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษดี

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Internet Explorer, Photoshop และมีความรู้พื้นฐานทางด้าน HTML

 

 

Product Management Trainee (Full Time)

คุณสมบัติพื้นฐานผู้เข้าสมัคร

- ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- จบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี และ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

- มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

- มความเข้าใจในธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจ รู้จักแก้ปัญหา มีทักษะในการวิเคราะห์ และมีความตั้งใจในการทำงาน

- มีทักษะการเจรจาต่อรอง การสื่อสารกับผู้อื่น และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

- เคยทำกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากการเรียน หรือเคยฝึกงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ***

 

 

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

- Download ใบสมัคร ได้ที่นี่ http://www.healthdd.com/recruit/applyform.doc  กรอกใบสมัคร แล้วส่งอีเมล์มาที่ info@healthdd.com

- ส่ง จดหมาย พร้อม resume มาที่ : HealthDD.com
59 หมู่ 11 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10170

- เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ ติดต่อคุณเมษ์สิรี (กรุณาโทรนัดล่วงหน้า) โทร : 0-2864-8775-6

 

สุขภาพ | อาหารเสริม | ผลิตภัณฑ์ | ข่าว | บทความ | ถามผู้เชี่ยวชาญ | ติดต่อเรา | เกี่ยวกับเรา | Help | Site Map
|หาเพื่อน | หาเพื่อนคุย | หาเพื่อน MSN | หาเพื่อน-หาแฟน | หาแฟน | หาแฟนออนไลน์ | หาคู่ | หาแฟนฝรั่ง | หาแฟนต่างชาติ | นัดเดท | ตลาดรัก | ตลาดรักดอทคอม

อาหารเสริม Contact e-Mail : info@healthdd.com
Copyright © 2005 HealthDD.com. All rights reserved • Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.